soi cau mien phi

soi cầu miền bắc chính xác

HOME

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày 09/02/2000 về 52684 sau đó ngày 10/02/2000 về 84339
Ngày 09/03/2000 về 68984 sau đó ngày 10/03/2000 về 12381
Ngày 14/06/2000 về 17684 sau đó ngày 15/06/2000 về 57050
Ngày 10/10/2000 về 68384 sau đó ngày 11/10/2000 về 78383
Ngày 03/02/2001 về 78484 sau đó ngày 04/02/2001 về 57114
Ngày 13/03/2001 về 65984 sau đó ngày 14/03/2001 về 25197
Ngày 10/04/2001 về 26984 sau đó ngày 11/04/2001 về 87075
Ngày 29/07/2001 về 67084 sau đó ngày 30/07/2001 về 72950
Ngày 27/09/2001 về 86084 sau đó ngày 28/09/2001 về 59414
Ngày 04/10/2001 về 50384 sau đó ngày 05/10/2001 về 45494
Ngày 06/02/2002 về 61884 sau đó ngày 07/02/2002 về 02200
Ngày 26/03/2002 về 04984 sau đó ngày 27/03/2002 về 36533
Ngày 31/10/2002 về 34984 sau đó ngày 01/11/2002 về 15457
Ngày 03/11/2002 về 76684 sau đó ngày 04/11/2002 về 04602
Ngày 04/12/2002 về 37984 sau đó ngày 05/12/2002 về 49131
Ngày 22/03/2003 về 61684 sau đó ngày 23/03/2003 về 52289
Ngày 28/03/2003 về 26384 sau đó ngày 29/03/2003 về 94778
Ngày 16/09/2003 về 62184 sau đó ngày 17/09/2003 về 37473
Ngày 12/11/2003 về 96384 sau đó ngày 13/11/2003 về 87172
Ngày 25/12/2003 về 33284 sau đó ngày 26/12/2003 về 61426
Ngày 23/03/2004 về 33084 sau đó ngày 24/03/2004 về 84236
Ngày 30/08/2004 về 38884 sau đó ngày 31/08/2004 về 39968
Ngày 26/09/2004 về 06884 sau đó ngày 27/09/2004 về 36967
Ngày 28/10/2004 về 46984 sau đó ngày 29/10/2004 về 98461
Ngày 03/12/2004 về 68584 sau đó ngày 04/12/2004 về 05701
Ngày 22/12/2004 về 14984 sau đó ngày 23/12/2004 về 67661
Ngày 06/02/2005 về 07684 sau đó ngày 07/02/2005 về 96574
Ngày 11/05/2005 về 31884 sau đó ngày 12/05/2005 về 71400
Ngày 08/06/2005 về 87584 sau đó ngày 09/06/2005 về 89332
Ngày 01/10/2005 về 34584 sau đó ngày 02/10/2005 về 50058
Ngày 25/02/2006 về 91484 sau đó ngày 26/02/2006 về 61779
Ngày 15/05/2006 về 63784 sau đó ngày 16/05/2006 về 23982
Ngày 15/08/2006 về 54084 sau đó ngày 16/08/2006 về 61469
Ngày 11/09/2006 về 98084 sau đó ngày 12/09/2006 về 03501
Ngày 29/09/2006 về 05384 sau đó ngày 30/09/2006 về 53949
Ngày 18/10/2006 về 09584 sau đó ngày 19/10/2006 về 76712
Ngày 10/11/2006 về 47384 sau đó ngày 11/11/2006 về 54315
Ngày 10/01/2007 về 72984 sau đó ngày 11/01/2007 về 18955
Ngày 28/03/2007 về 05784 sau đó ngày 29/03/2007 về 07220
Ngày 28/05/2007 về 15684 sau đó ngày 29/05/2007 về 47321
Ngày 06/08/2007 về 80484 sau đó ngày 07/08/2007 về 14545
Ngày 01/11/2007 về 80884 sau đó ngày 02/11/2007 về 36054
Ngày 21/12/2007 về 30084 sau đó ngày 22/12/2007 về 19627
Ngày 23/03/2008 về 04384 sau đó ngày 24/03/2008 về 07882
Ngày 04/08/2008 về 27984 sau đó ngày 05/08/2008 về 54478
Ngày 12/09/2008 về 15784 sau đó ngày 13/09/2008 về 03844
Ngày 21/01/2009 về 36184 sau đó ngày 22/01/2009 về 82565
Ngày 29/05/2009 về 18084 sau đó ngày 30/05/2009 về 89645
Ngày 27/04/2010 về 50884 sau đó ngày 28/04/2010 về 73376
Ngày 06/07/2010 về 76284 sau đó ngày 07/07/2010 về 44284
Ngày 07/07/2010 về 44284 sau đó ngày 08/07/2010 về 12120
Ngày 25/07/2010 về 00484 sau đó ngày 26/07/2010 về 99883
Ngày 17/08/2010 về 67884 sau đó ngày 18/08/2010 về 21988
Ngày 04/09/2011 về 16584 sau đó ngày 05/09/2011 về 07463
Ngày 05/02/2012 về 31384 sau đó ngày 06/02/2012 về 92299
Ngày 14/02/2012 về 41384 sau đó ngày 15/02/2012 về 67286
Ngày 23/08/2012 về 56584 sau đó ngày 24/08/2012 về 38877
Ngày 12/08/2013 về 81484 sau đó ngày 13/08/2013 về 85368
Ngày 14/10/2013 về 45484 sau đó ngày 15/10/2013 về 20538
Ngày 20/10/2013 về 91284 sau đó ngày 21/10/2013 về 18672
Ngày 25/01/2014 về 19584 sau đó ngày 26/01/2014 về 77158
Ngày 20/03/2014 về 65184 sau đó ngày 21/03/2014 về 75253
Ngày 31/03/2014 về 53984 sau đó ngày 01/04/2014 về 71541
Ngày 27/10/2014 về 92384 sau đó ngày 28/10/2014 về 99954
Ngày 31/01/2015 về 11084 sau đó ngày 01/02/2015 về 76945
Ngày 05/06/2015 về 23184 sau đó ngày 06/06/2015 về 08420
Ngày 08/06/2015 về 86884 sau đó ngày 09/06/2015 về 62027
Ngày 06/07/2015 về 20484 sau đó ngày 07/07/2015 về 07746
Ngày 13/07/2015 về 16984 sau đó ngày 14/07/2015 về 05900
Ngày 09/01/2016 về 57584 sau đó ngày 10/01/2016 về 95772
Ngày 29/03/2016 về 40184 sau đó ngày 30/03/2016 về 61692
Ngày 15/08/2016 về 85984 sau đó ngày 16/08/2016 về 63712

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 84 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
122921
723003
461272
203453
542411
531582
381682
771861
991631
881832
841761
651441
782822
211551
151491
012691
791321
741612
671361
261731
891311
021571
331941
142502
751971
811391

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0688
1588
27108
3669
4785
5979
6855
71163
8984
94613

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu: 7 (11 lần) - 8 (9 lần) - 5 (9 lần) - 6 (8 lần) - 4 (7 lần) - 2 (7 lần) - 3 (6 lần) - 0 (6 lần) - 1 (5 lần) - 9 (4 lần)
Chạm đuôi: 2 (10 lần) - 8 (8 lần) - 4 (8 lần) - 1 (8 lần) - 0 (8 lần) - 5 (7 lần) - 9 (6 lần) - 3 (6 lần) - 7 (6 lần) - 6 (5 lần)
Chạm tổng: 9 (13 lần) - 5 (9 lần) - 3 (9 lần) - 2 (8 lần) - 1 (8 lần) - 0 (8 lần) - 4 (5 lần) - 6 (5 lần) - 8 (4 lần) - 7 (3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 6 sau khi ra 84 vào Thứ 5

Ngày 21/03/2014 giải đặc biệt về 75253 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8
Ngày 24/08/2012 giải đặc biệt về 38877 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 02/11/2007 giải đặc biệt về 36054 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 29/10/2004 giải đặc biệt về 98461 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 26/12/2003 giải đặc biệt về 61426 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 01/11/2002 giải đặc biệt về 15457 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 05/10/2001 giải đặc biệt về 45494 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 28/09/2001 giải đặc biệt về 59414 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 10/03/2000 giải đặc biệt về 12381 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 23/12 sau khi ra 84 vào ngày 22/12

Ngày 23/12/2000 giải đặc biệt về 93336 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 23/12/2001 giải đặc biệt về 45756 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 23/12/2002 giải đặc biệt về 11476 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 23/12/2003 giải đặc biệt về 57026 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 23/12/2004 giải đặc biệt về 67661 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 23/12/2005 giải đặc biệt về 21345 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 23/12/2006 giải đặc biệt về 30807 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 23/12/2007 giải đặc biệt về 76092 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1
Ngày 23/12/2008 giải đặc biệt về 29871 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 23/12/2009 giải đặc biệt về 33807 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 23/12/2010 giải đặc biệt về 26395 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 23/12/2011 giải đặc biệt về 29377 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4
Ngày 23/12/2012 giải đặc biệt về 49780 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 23/12/2013 giải đặc biệt về 64738 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1
Ngày 23/12/2014 giải đặc biệt về 08416 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 23/12/2015 giải đặc biệt về 01309 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ

Kết quả phân tích, Thống kê xổ số 3 miền của WAPSITE chính xác và nhanh nhất để đáp ứng nhu cầu xem kết quả xổ số của các bạn
http://soicaulotomienbac88.com - Chuyên Trang thống kê xổ số 24h ,phân tích kết quả xổ số, phân tích thống kê kết quả xổ số nhanh nhất, thống kê xổ số chuẩn, chính xác và uy tín nhất

tags : Soi cầu,soi cau,soi cau mien bac,soi cau mb soi,soi cau lo, soi cầu xổ số miền bắc, soi cau mien bac, du doan xo so, soi cau xo so, soi cau chuan nhat, soi cầu hôm nay, soi cầu chính xác, soi cầu miền bắc miễn phí, soi cau mien bac ngay mai, dự đoán kết quả xổ số miền bắc, cach soi cau chuan, soi cau mb 24h, soi cầu hay nhất, soi cau 88, soi cau 888, soi cầu bạch thủ miền bắc, xsmb 888, kqmb 88, xsmb 88, kqxs 888, soi cầu lô 2 nháy, soi cầu lô xiên 2, soicauxoso, soicaumienbac88, soicaumb, Soi cau lo, soi cau lo de mien bac. Trang web soi cầu xổ số miền bắc uy tín và chính xác 100


© 2016 ® Cầu Chuẩn Miền Bắc™
thế giới xổ số trong tầm tay!


tìm kiếm nhanh : soi cau mien bac , soi cau